Om de klimaatdoelstellingen te halen en de CO2-uitstoot terug te dringen, wil Nederland af van koken en stoken op aardgas. De toepassing van aardwarmte kan een duurzaam alternatief vormen voor het huidige gebruik van aardgas voor verwarming van huizen en gebouwen. Aardwarmte wordt momenteel in Nederland al gebruikt voor verwarming van tuinbouwkassen. In de toekomst kan deze alternatieve verwarm...