Waternet int de waterschapsbelasting in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), waar ook Ouder-Amstel toe behoort. Met de opbrengsten dekt het waterschap de kosten voor zuivering van het rioolwater (kwaliteitsbeheer) en het droog houden van de poldergebieden waarin we wonen (kwantiteitsbeheer).