Bodemdaling ontstaat onder andere door het wegpompen van water voor de landbouw en veeteelt. Dit leidt tot een lagere grondwaterstand. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat koeien droge poten houden en landbouwmachines niet wegzakken in de drassige grond. Maar het veen droogt hierdoor uit en verdampt, waardoor de bovenste veenlaag verdwijnt. Dat proces leidt weer tot uitstoot van gassen die het br...