De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor het openbaar vervoer dat in Amstelveen wordt uitgevoerd door Connexxion en het GVB. Het kabinet riep iedereen tijdens de lockdown-perioden op om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. Tegelijkertijd bleef het aanbod aan openbaar vervoer zo goed als in stand, omdat het OV als vitale sector was aangewezen. Het aanta...