Waar nep-mailberichten vroeger makkelijk te herkennen waren door slecht taalgebruik, gaan de internet-criminelen nu geslepener te werk om ontvangers te misleiden. Tegenwoordig staan valse mails niet altijd meer vol spel- en taalfouten. Ook de foto’s en logo’s die criminelen gebruiken om de indruk te wekken dat ze van betreffende organisatie zijn, zijn soms nauwelijks van echt te onderscheiden.