Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water dat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 kilometer). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht. Aardwarmte wordt momenteel in Nederland al gebruikt voor verwarming van tuinbouwkassen. In de toekomst kan deze alternatieve verwarmingsbron ook via w...