De belastingaanslag is bij de meeste inwoners opgebouwd uit twee soorten heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De watersysteemheffing stijgt volgend jaar het meest. Het waterschap gebruikt de inkomsten dit deze heffing oplevert om wateroverlast en overstromingen te voorkomen. Vanwege de verwachte klimaatverandering zijn hier extra investeringen voor nodig. Het tarief van de...