HAMERSTUKKEN Binnen enkele ogenblikken kon de voorzitter ze aftikken. Voor de vergadering van de gemeenteraad van 26 november waren uitsluitend onderwerpen geagendeerd die al eerder, in commissievergaderingen, in orde waren bevonden en geen verdere bespreking behoefden: nieuw bestuurslid Florente basisscholen, herplantplan A9, beleidsnota nieuwe wet inburgering. Dit laatste stu...