AANGEPAST Naar aanleiding van de commentaren in de commissievergadering van 10 november heeft het college zijn voorstel op enkele onderdelen aangepast voor die van 3 december: de verkeersafwikkeling van de Bindelwijk heeft een lagere beoordeling gekregen in de sterkte/zwakte-analyse van locaties; de zorgen van ouders en omwonenden zijn omschreven; alle oudergeledingen, lee...