RONDE HOEP Een agrariër uit de Ronde Hoep heeft toestemming gevraagd voor de uitbreiding van zijn stal. Daarmee zou hij beter kunnen voldoen aan de eisen voor biologisch boeren, bijvoorbeeld meer leefruimte bieden aan het vee. Een CDA-raadslid, zelf agrariër in de polder, poogde eerder al het misverstand weg te nemen dat boeren in Nederland hun veestapel niet mogen uitbreiden. ...