ZOEKGEBIEDEN Ook de raadscommissie Ruimte had er op 11 mei al uitgebreid over gesproken en er waren toen wel dertien insprekers. Ouder-Amstel, als onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid, mag zelf aangeven hoe het denkt bij te dragen aan het opwekken van 2,7 TWh in 2030. Daarnaast heeft de gemeente de eigen ambitie om uiterlijk 2040 energieneutraal te zijn. Het college...