DIFTAR Wat was dat ook weer? Diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’: een huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het naar de container brengt. De afvalstoffenheffing bestaat daarbij uit een vast deel plus een variabel deel, in onze gemeente straks te betalen per ‘tik’ ofwel per keer dat je de klep van de container opent. Het college van B en W wil de n...