KOSTEN “Je bouwt toch ook niet de halve Dam vol om de herinrichting van de Dam te bekostigen?!” Hiermee illustreerde een van de insprekers, stedenbouwkundig ontwerper en planoloog uit Ouderkerk, zijn weerzin - en die van anderen - tegen woningbouw op het graskeienveld en het schapenweitje als kostendrager voor de vernieuwing van het Kampje. “Het belangrijkste centrale plein in ...