De uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Volgens de onlangs gepresenteerde Gemeentebegroting krijgt Ouder-Amstel in 2022 een bedrag van 21,2 euro uit het fonds uitgekeerd. De gemeente heeft de gevolgen van de herverdeling van het Gemeentefonds nog niet meegenomen in het meerjarenperspectief 2022-2025, omdat nog onzeker is  wat de gevolgen zullen...