BESCHOUWINGEN De algemene beschouwingen van de politieke partijen waren doorspekt met beeldspraak uit scheepvaart en visserij. Zo sprak de PvdA van “alle zeilen bijzetten” en “nog scherper aan de wind varen”, terwijl de VVD verlangt dat het Rijk “over de brug komt”. GroenLinks ziet “het water letterlijk hoog” staan en Natuurlijk Belang kenschetste de begroting als “vlees noch v...