WONINGNOOD Woningbouw wil iedereen, want de nood is hoog. Nadelige effecten zijn er helaas ook. Daarover was al twee commissievergaderingen lang gedelibereerd en de raad deed het nog eens dunnetjes over. Zowel insprekers als fracties uitten meermalen hun zorgen over vooral luchtkwaliteit, geluidsbelasting, het groen, alsmede de mobiliteit in DNK. Een motie van VVD, opgesteld sa...