HANDREIKING Hoe kunnen (of moeten) inwoners, ondernemers en organisaties een steentje bijdragen aan het opstellen van beleid of aan ‘initiatieven’? Waarbij de initiatiefnemer de gemeente kan zijn, maar ook bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of de buren. Daartoe heeft de gemeente een ‘Handreiking Participatie’ opgesteld. Volgens deze Handreiking dient een initiatiefnemer de vo...