De rol was niet nieuw voor Jensema, vier jaar geleden deed hij hetzelfde. “Als technisch voorzitter begeleid ik het proces en bewaak ik de voortgang. Ik let erop dat de standpunten van alle partijen voldoende worden vertegenwoordigd. Ik heb daarbij een neutrale rol, ik heb geen politiek belang.” Het proces duurde ditmaal wat langer dan vier jaar geleden. “Dat had onder meer te maken met de vorm...