Het onderzoek is in opdracht van de MRA uitgevoerd door het Bureau Buiten en het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Volgens de onderzoekers is er meer aandacht nodig voor recreatie, alleen al omdat de behoefte aan recreëren in eigen omgeving toe zal nemen door de verwachte bevolkingsgroei. In totaal komen er in de Metropoolregio naar verwachting circa 266.000 inwoners bij, van wie ongeveer 10...