Naast de bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam, investeren ook het Rijk en gemeenten momenteel flink in verkeersveiligheidsprojecten. Dankzij een rijksbijdrage van ruim acht miljoen euro kan er in de Vervoersregio ruim zeventien miljoen euro geïnvesteerd worden in maatregelen die snel zijn uit te voeren. Overal in de Vervoerregio hebben de gemeenten projecten ingediend waarmee ze onveilige kne...