Het idee voor afwikkeling van doorgaand verkeer via een ruimere ring rond Amsterdam was reeds opgenomen in het in 2018 gepresenteerde programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Dat programma is opgesteld door het Rijk en Metropoolregio Amsterdam (MRA). In de MRA werken 33 gemeenten waaronder Amstelveen, Ouder-Amstel, Amsterdam en Almere, samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland. Om de...