De andere drie pilotgemeenten waren Amersfoort, Alphen aan den Rijn en Amsterdam. De proef in de vier gemeenten gaf het vertrouwen dat deze benadering om ouderen door te kunnen laten fietsen, vruchten afwerpt. Naar aanleiding daarvan besloot het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het initiatief landelijk uit te rollen. Dat resulteerde in het platform Doortrappen dat op 12 februari 2...