Het onderzoek is in opdracht van de provincie uitgevoerd door de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De berekende scores voor wegvakken laten zien dat er op provinciale wegen in Noord-Holland onder meer verbeteringen gewenst zijn op het gebied van de afscheiding tussen de beide rijrichtingen. Die is nu regelmatig te makkelijk overrijdbaar of soms zelfs helemaal ...