Landelijk had naar schatting van het RIVM half augustus bijna 75 procent van alle 18-plussers een volledige vaccinatie ontvangen. Daarnaast had nog eens 10 procent de eerste vaccinatie gekregen. De meeste prikken zijn gezet door de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD´s), maar daarnaast namen huisartsen ook een kleine 10 procent voor hun rekening.