Griep veroorzaakt ieder jaar ziekte en sterfte en het RIVM houdt de ontwikkelingen daarom nauwlettend in de gaten. Een recente zware griepepidemie vond plaats tussen week 50 in 2017 en week 15 in 2018. De landelijke oversterfte tijdens de 18 weken durende griepepidemie wordt geschat op 9.444 mensen (voornamelijk grieppatiënten van 75 jaar en ouder, maar er waren ook enkele weken waarin de sterf...