De ING Bank meldde vandaag dat de pinomzet van restaurants en cafés landelijk flink is gedaald sinds de invoering van de coronapas. Nadat de maatregel van kracht werd, daalde die omzet in oktober met 20 procent. Ook in onze regio zijn de gevolgen merkbaar. Volgens Daan Kroone past het hanteren van een toegangsbewijs niet bij het karakter van de horeca. “We staan in ons vakgebied juist voor gast...