Hoewel hij begrip heeft dat er maatregelen getroffen moeten worden om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, plaatst Kroone ook vraagtekens bij de nieuwe beperkingen die voor de horeca gaan gelden. Hij mist vooral de onderbouwing bij het besluit om het maximaal aantal personen dat binnen toe is gestaan, terug te brengen naar 30. ‘’Waarom wordt daarbij geen verschil gemaakt tuss...