Volgens de Vervoersregio is de toename van het aantal reizigers het effect van het afschalen van de corona-maatregelen. ´Dat lijkt dus al een eerste positief effect te hebben gehad op het gebruik van het openbaar vervoer. Verwacht mag worden dat met het verdergaand opheffen van de maatregelen in juni het herstel door zal zetten.’