Het interview vindt plaats bij Geijsel Kroon, waar Wilfred werkt als directeur. Jaren geleden heeft hij zich ingekocht in het bedrijf. In 2001 begon hij bij het Ouderkerkse bedrijf. Hij was nog maar net begonnen, of hij werd al gestrikt voor een functie in het bestuur van OVOA. “Ik heb dertien jaar in het bestuur gezeten. Vervolgens heb ik een aantal jaar alles op een lager pitje gezet. Ruim een jaar geleden had ik mijn handen meer vrij, en toen ben ik gepolst voor de functie van voorzitter. Mijn voorganger, Crys Larson, werd namelijk aangesteld als burgemeester van gemeente Wijdemeren. Het voorzitterschap is niet direct een positie die ik ambieer, ik opereer liever vanuit de tweede lijn. Als voorzitter kun je je niet verstoppen. Als het goed gaat, dan krijg je bloemen, maar als de pleuris uitbreekt, dan sta je vooraan. Dat kan kwetsbaar zijn, vanwege mijn functie bij Geijsel Kroon. Maar ik heb toch ja gezegd. Gelukkig doe ik het niet alleen. We zijn in de gelukkige positie dat 66,6 procent van het bestuur bestaat uit vrouwen. Daarmee zijn we vooruitstrevend, en het is prettig werken.”

Wat is het voordeel van vrouwen in het bestuur?

“In het verleden zaten in dergelijke besturen enkel haantjes. Al die haantjes bij elkaar kan contraproductief werken. Nu is ons bestuur meer divers. Dankzij onze vrouwelijke bestuursleden is onze werkwijze meer empathisch. Na het uitbreken van de coronacrisis hebben we al onze leden bijvoorbeeld een handgeschreven kaart gestuurd om ze een hart onder de riem te steken. Daar had ik nooit aan gedacht, maar het werd wel gewaardeerd.”

Wat voor club is OVOA?

“Ik zie ons vooral als collectieve belangenbehartiger. We zijn geen borrelclub, maar hebben geen keiharde zakelijke doelstellingen. Voor onze honderd leden fungeren we als netwerkorganisatie. Dat kan heel nuttig zijn voor ondernemers.”

Wie mogen lid worden van OVOA?

“Ondernemers die wonen en of werken in Duivendrecht of Ouderkerk. Op dit moment is Duivendrecht nog ondervertegenwoordigd. Het zou goed zijn als meer Duivendrechtse ondernemers zich bij ons aansluiten. En ons ledenbestand zou wel wat kleurrijker mogen.”

Collectieve belangenbehartiging lijkt me best ingewikkeld, met zoveel verschillende belangen…

“Ja, dat kan wel lastig zijn. Wordt bijvoorbeeld de Dorpsstraat in Ouderkerk afgesloten, dan is dat voor een aantal leden slecht nieuws, terwijl anderen wellicht van de situatie profiteren. Daarom hebben we als stelregel dat de belangenbehartiging niet ten koste mag gaan van onze leden. Op een aantal dossiers is er een collectief belang, bijvoorbeeld wat betreft de brug. Wanneer die wordt afgesloten, is dat voor alle ondernemers slecht nieuws. Hetzelfde geldt voor de verpaupering van het centrum. Maar over de invulling van het centrumplan nemen we geen stelling in. De een wil woningen, de volgende kantoren en een ander ziet liever een grotere supermarkt.”

Wat hebben jullie de afgelopen maanden kunnen betekenen voor ondernemers?

“Naast een handgeschreven kaart hebben we de contributie voor dit jaar kwijtgescholden. Daar is positief op gereageerd. Niet voor iedere ondernemer was die kwijtschelding even belangrijk, maar daarin kun je geen onderscheid maken. We hebben als vereniging gelukkig middelen genoeg. Ook hebben we snel een overzicht gemaakt met alle regelingen voor ondernemers, en daarbij informatie over wat te doen. Met de gemeente hebben we een ‘lijntje’: wethouder Axel Boomgaars heeft ons geraadpleegd tijdens de crisis. De relatie met de gemeente is goed, ik merk dat ze ons serieus nemen.”

Hoe is het ondernemersklimaat in Ouder-Amstel?

“Tussen beide kernen is een wezenlijk verschil. In Duivendrecht zit een aantal grote bedrijven zoals de Makro en de Sligro. Daarnaast zijn er ook veel ZZP-ers in verschillende branches, en kleinere ondernemers zoals de bakker en slager. In onze gemeente wonen veel hoger opgeleiden, die wat te besteden hebben. We zitten bovendien dichtbij Amsterdam en ondervinden daarvan wel de lusten, maar niet de lasten.”

Welke kansen worden nu nog onvoldoende benut in jouw ogen?

“De gemeente zou meer moeten inzetten op verduurzaming. Op dat gebied gebeurt nu te weinig. Er zijn talloze redenen daarvoor aan te voeren: we hebben geen geld en zijn een kleine gemeente met een groot aantal uitdagingen. Maar als je daarom geen beleid maakt, geen stip op de horizon zet, weet je zeker dat er niets gaat gebeuren. Ondernemers willen best vergroenen, maar wel in samenwerking met de gemeente. Ik heb zo niet direct een antwoord op hoe dat moet, het vergroenen, maar de gemeente zou bijvoorbeeld een prijsvraag kunnen uitschrijven. Van de honderd ideeën die dat oplevert, kun je er negentig weggooien, maar drie zijn wellicht briljant.”

Wat doe je zelf op dat vlak?

“Ik heb 31 zonnepanelen op mijn huis, rijd een Tesla en pak zoveel mogelijk de fiets.”

Maak je daar zorgen over, de traagheid waarmee de verduurzaming op gang komt?

“Ja, ik vind dat we de aarde door moeten geven aan volgende generaties en niet alles moeten opsouperen. Ik maak me overigens misschien nog wel meer zorgen over de groeiende tweedeling die ontstaat tussen arm en rijk. Ik ben geen communist, maar vind dat iedereen gelijke kansen verdient. De coronacrisis zet deze tweedeling op scherp. Kijk maar naar het onderwijs. De afgelopen maanden heeft een heel aantal kinderen vertraging opgelopen vanwege het thuisonderwijs. Daar krijgen we later als maatschappij de rekening van gepresenteerd.”

Lees ook het vorige kettinggesprek met Jacqueline Goldewijk: 'Inactiviteit kan ook als pandemie worden gezien'.

Wie nodig je uit voor het volgende gesprek?

“Jan Deudekom. Hij zet met zijn verhuisbedrijf al in op duurzaamheid. Ik wil hem vragen: hoe kan de gemeente het MKB helpen te vergroenen?”

Exclusief voor OVOA -leden verzorgt Annemarie van Gaal op 2 juli een lezing 'Never waste a good crisis'. Inloop 16.30 uur, start 17 uur. Vooraf inschrijven verplicht, dit kan tot en met 22 juni. 

Naomi Heidinga