COMPENSATIE “Er is maar één milieu.” Zo kijkt Rineke Korrel, de verantwoordelijke wethouder voor het A9-project, naar milieucompensatie; de locatie doet er minder toe, áls het maar gebeurt. Zo ziet zij dat ook voor de eventuele financiële compensatie voor de binnenkort te kappen bomen langs de A9. De gemeente heeft een aantal mogelijke bestemmingen voor de compensatiegelden op ...