Waternet stelt wel vast dat de hoeveelheid frituurvet en hygiënische doekjes die uit het riool geschept moet worden om schade aan de pompen te voorkomen ruwweg hetzelfde is als voor de coronacrisis. Dat ondanks het weggevallen van het toerisme in Amsterdam. 'Blijkbaar wordt dit volledig gecompenseerd door de vaker thuiszittende inwoners.' Waternet concludeert dit uit een grote schoonmaakactie d...