Waternet stelt wel vast dat de hoeveelheid frituurvet en hygiënische doekjes die uit het riool geschept moet worden om schade aan de pompen te voorkomen ruwweg hetzelfde is als voor de coronacrisis. Dat ondanks het weggevallen van het toerisme in Amsterdam. 'Blijkbaar wordt dit volledig gecompenseerd door de vaker thuiszittende inwoners.' Waternet concludeert dit uit een grote schoonmaakactie die eind mei bij één van de rioolgemalen van Waternet in Diemen plaatsvond. Deze bevindingen komen volgens een woordvoerder van AGV ook overeen met de ervaring bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amstelveen.   

DRIE P'S Deze jaarlijkse schoonmaak is nodig om verstopping van het riool in Amsterdam tegen te gaan. Dat schoonmaken is duur. Om flinke kosten te vermijden blijft het volgens Waternet zaak om alleen de 'drie P’s' door het toilet te spoelen: poep, plas en papier. 

De oproep van het kabinet om vanwege de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken, is merkbaar bij Watermet.  â€œWe merken dat er minder rioolwater binnenkomt in kantoorgebieden – waar nu dus minder mensen aan het werk zijn,” aldus bemalingstechnicus Barry Soonius van Waternet. Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=bM17lspZTow&feature=youtu.be

DRINKWATER Waternet is ook verantwoordelijk voor de levering van drinkwater. De organisatie meldt dat de vraag naar drinkwater inmiddels weer rond normaal is na een dip tijdens lockdown. Waternet kan niet zien of specifiek de zakelijke klanten minder water gebruiken. Wel wordt het totale verbruik in de stad Amsterdam en de rest van het verzorgingsgebied gemeten: sinds half maart (het begin van de lockdownperiode) daalde het waterverbruik steeds in stapjes. Half april was de vraag naar drinkwater op zijn laagst: 88% van het drinkwatergebruik in 2019. Sindsdien stijgt de vraag weer – door onder andere het warme weer en versoepeling van de coronamaatregelen. Nu is de totale vraag naar drinkwater weer op of net boven het niveau van 2019.