De Ronde Hoep is ondanks bezwaren van boeren en andere bewoners van de polder door de provincie aangewezen als noodoverloop. Dat betekent dat het waterschap de polder bij een extreem hoge waterstand kan gebruiken om overtollig water op te vangen, zodat de bebouwde omgeving en andere gebieden niet overstromen. Betrokkenen spanden diverse beroepsprocedures aan, onder meer omdat ze vrezen voor sch...