De provincie heeft haar gebiedsaannemers die voor beheer en onderhoud aan de wegen en bermen zorgen, nu ook de opdracht gegeven om voortaan vóór het maaien, de berm eerst goed op te ruimen. ‘Zo voorkom je dat fijngemaaid vuil in de berm achterblijft. Hierdoor kunnen de bermen en oevers zich optimaal ontwikkelen, wat zorgt voor een bloeiende biodiversiteit,’ aldus de provincie.