Amsterdam wil met de windenergieplannen de komende jaren invulling geven aan het landelijk Klimaatakkoord. Het stadsbestuur heeft de ambitie om de Amsterdam klimaatneutraal te maken en grootschalige opwekking van duurzame energie speelt daarin een belangrijke rol. Amsterdam wil daarom 50 MW extra windenergie realiseren in de periode tot 2030. Het stadsbestuur had daarvoor aanvankelijk zeven ‘zo...