De oproep tot deelname aan de actieweek sluit aan bij het beleid van de gemeente om de hoeveelheid afval in Ouder-Amstel te verminderen. Veel afval dat nu nog weggegooid wordt, is volgens de gemeente geschikt om te worden hergebruikt. Nu wordt nog circa 265 kilo restafval per inwoner per jaar weggegooid. Het gemeentebestuur heeft de ambitie om dit vóór 2025 terug te brengen naar 100 kilo per in...