in het nationale Klimaatakkoord is in 2019 afgesproken dat vanaf 2050 alle gebouwen in Nederland duurzaam moeten worden verwarmd. Om dit doel te bereiken moeten alle gemeenten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte opgesteld hebben. Om hieraan te voldoen heeft de gemeente de afgelopen maanden de energetische situatie in Ouder-Amstel in kaart gebracht en de Transitievisie uitgewerkt.