Dankzij voldoende regen in maart en begin april was er in tegenstelling tot 2020 - geen gebrek aan voedsel voor weidevogels in de vestigingsfase. Daarnaast zorgde de vele regen in mei voor een late start van het massale maaien op de weilanden. Bovendien werden de percelen met kuikens ook pas gemaaid na vliegvlug worden van de kuikens, vaak pas ver in juni. Dat bezorgde weidevogelkuikens een lan...