Waternet heeft voor de drinkwatervoorziening nu meerdere bronnen ter beschikking. Daarvan is ongeveer 60 procent afkomstig uit de Rijn, via het Lekkanaal bij Nieuwegein. Ongeveer 10 procent is afkomstig van neerslag die valt in de Amsterdamse Waterleidingduinen en ongeveer 30 procent is afkomstig van de winning van kwelwater (grondwater dat omhoog komt) uit de Bethunepolder bij Maarssen. Ter aa...