PLANNING Portefeuillehouder Marian van der Weele leidde de commissie online door een diapresentatie, waarin onder andere de planning van de structuurvisie, voortgang van de participatie en deelprojecten zoals de busterminal werden belicht. Ouder-Amstel heeft als vertegenwoordiger van Amstelland-Meerlanden een actieve rol op zich genomen in het proces van de Verstedelijkingsstra...