Tot de regio Amstelland-Meerlanden (AM) behoren Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Diemen. Ze werken samen met de provincie Noord-Holland aan het Woonakkoord. Het stuk wordt deze maand ter goedkeuring aan de gemeenteraden en Provinciale Staten voorgelegd.  Het opstellen van een regionaal Woonakkoord is nodig om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het W...