Om realisatie van de ‘Smart Mobilty Hub’ in het gebied tussen de Passage en de MediArena mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. In een aanmeldingsnotitie moet een initiatiefnemer (in dit geval Amsterdam) aangeven of de voorgenomen ontwikkeling kan leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Als dat het geval is moet een milieu-effectenrapportage (m.e.r...