De fotowerkgroep is in 1985 opgericht door Wim Dorrestein om de ontwikkeling van de Ouderkerkerplas met behulp van beeldmateriaal vast te leggen voor de Stichting Samenlevingsopbouw Ouderkerk (SSO). De groep hield toen nog zijn bijeenkomsten in het gebouw van de SSO aan de Dorpsstraat in Ouderkerk. In 2007 ging deze stichting over in Coherente en de fotogroep breidde zijn werkgebied uit naar heel Ouder-Amstel. Ook de plaats van samenkomst veranderde. De club komt nu al jaren bijeen in het dienstencentrum aan de Diederick van Haarlemstraat in Ouderkerk. Tot voor aanvang van de coronatijd gebeurde dat een keer in de drie weken. ‘’De leden bespreken dan de door hen gemaakte foto’s die we aan elkaar laten zien,” vertelt voorzitter Hans Keijzer.

ONLINE CONTACT Vanwege de coronamaatregelen kunnen de bijeenkomsten nu niet doorgaan. Het coronavirus haalde ook een streep door de plannen voor de jubileumactiviteiten. ‘’We wilden onder meer de oud-leden uitnodigingen voor een feestje. Ook wilden we een wedstrijd houden om de jeugd voor fotografie te enthousiasmeren en wilde we een jubileumtentoonstelling houden.” De plannen konden niet doorgaan vanwege het coronavirus. Na de tentoonstelling met het thema â€™Onderweg’ die begin dit jaar in het gemeentehuis in Ouderkerk vielen de meeste activiteiten na half maart stil. De leden hielden echter wel online contact met elkaar. Dat gebeurde onder via de site fotoclub.nl waar foto’s te plaatsen te bespreken. 

WORKSHOP Voor de leden vond dit najaar toen de coronaregels nog niet aangescherpt waren ter gelegenheid van het jubileum ook een workshop voor de leden plaats in Amsterdam-Noord. Die werd verzorgd door een fotograaf/docent die daar zijn studio heeft. Hij hield eerst een lezing en daarna gingen de leden afzonderlijk op pad in het stadsdeel om foto’s te maken. Die werden daarna online gepost en besproken.

De fotowerkgroep telt momenteel 14 leden en heeft vanwege de beschikbare ruimte in het dienstencentrum plaats voor maximaal 15 leden. Hoewel er af en toe wisselingen plaatsvinden is het een vrij trouwe groep. Nieuwe leden zijn echter welkom. Sinds het begin zijn inclusief de huidige leden ongeveer dertig mensen lid van de club geweest. 

DIGITALE FOTOGRAFIE Hans Keijzer is zelf sinds 30 jaar lid van de club en sinds 10 jaar de voorzitter. “Ik het begin werkte ik vooral met zwart/wit-fotografie en ontwikkelde de foto’s in de doka (donkere kamer). Later stapte ik ging in aan de slag met kleurenfotografie en was ik een van de eersten die begon met digitale fotografie. In de beginjaren werkten we met fotorolletjes. Dat had voordelen en nadelen. Het voordeel was dat je vroeger meer moest nadenken op welk moment je de foto wilde maken, anders werd het een kostbare zaak. Tegenwoordig kun je makkelijk veel meer opnames maken, maar kost het achter wel meer tijd om een goed beeld te selecteren.”  

ELKAAR HELPEN Om lid te kunnen worden van de Fotowerkgroep hoeft het werk van de belangstellenden niet aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. “Ook beginners zijn bij ons welkom. Het niveau van de leden loopt uiteen van tegen het professionele aan tot beginnende fotografen of mensen die niet beginnen met digitale fotografie. We helpen elkaar ook als leden moeite hebben om met bepaalde computerprogramma’s te werken. Ze konden voor de coronatijd hun eigen spullen meenemen naar een bijeenkomst en dan zorgden we er samen voor dat ze verder kwamen. Nu helpen we ook, maar dan via een online-verbinding.” 

SPECIALITEITEN De leden hebben gemeen dat ze allemaal hobbyisten zijn. ‘’Maar het gaat dan wel om hobby waar heel veel tijd in gaat zitten,” vertelt de voorzitter. De leden hebben ook verschillende specialiteiten, zoals portret- en architectuurfotografie. De specialiteit van Hans Keijzer zelf is landschappen en experimentele fotografie met glasobjecten en water. ‘’Ik heb op zolder een klein studiootje gemaakt waar ik kan experimenteren. Ik daar spelen met licht en fel kleurgebruik.” 

Sinds 2010 houdt de werkgroep jaarlijks een thema-expositie in het gemeentehuis in Ouderkerk die later ook te zien is in het Dorpshuis in Duivendrecht. Ook hangen er foto’s van de leden in het dienstencentrum in Ouderkerk en in het kantoor van Coherente. ‘’Ook maken we op verzoek van Coherente foto’s van door hun georganiseerde activiteiten zoals bijvoorbeeld de Koningsspelen.   

SPIEGELBEELD De door de werkgroep geschrapte jubileumactiviteiten worden niet op een later moment ingehaald. ‘’De jubileumperiode is dan weer voorbij en we hebben er als club nu op een andere manier nog wel wat aan gedaan. Maar misschien vieren we nog een feestje.” De werkgroep is inmiddels wel alweer bezig met voorbereidingen voor een nieuwe expositie. Die krijgt de titel ‘Spiegelbeeld’. ‘’We hebben de selectie van de foto’s al gemaakt, maar we weten nog niet wanneer we de expositie kunnen houden vanwege de coronamaatregelen. Dat brengt allerlei beperkingen met zich mee, ook hoeveel mensen er bijvoorbeeld bij de opening kunnen zijn,” aldus Hans Keijzer.

Het jubileumboek Fotowerkgroep Coherente 35 jaar is hier te bekijken. Belangstellenden kunnen meer informatie over de fotowerkgroep vinden op coherente.nl/ouderkerk/fotowerkgroep

Hans Keijzer
Foto: Hans Keijzer

Glazen padddenstoel in het 'wild'.

<p>Evert Bakkerfetch</p>
Foto:

Evert Bakkerfetch

Glazen bol.

<p>Ton Terra</p>
Foto:

Ton Terra

Op pad tijdens workshop in het kader van 35-jarig bestaan fotowerkgroep.