De rwzi aan de Machineweg zuivert het afvalwater uit Amstelveen en Ouderkerk. Binnen het waterschap is al langer discussie gaande over de de toekomst van deze zuiveringsinstallatie. Een van de opties was om de installatie in 2035 te sluiten en het ongezuiverde afvalwater van Amstelveen vanaf dat moment via de persleiding naar de rwzi in Weesp te transporteren. Om de extra hoeveelheid rioolwater...