FLORENTE Op de agenda stond allereerst de begroting 2020 van de Stichting Florente voor basisscholen. De commissie had kritiek op de late aanlevering door Florente en de summiere onderbouwingen, en er waren vragen over de herverdeling van onderwijs-achterstandsmiddelen. Over de planning gaat wethouder van der Weele binnenkort met Florente overleggen. Zij zal de raad op...