FIETSERS Te snel of te veel - dus gevaarlijk, zo oordeelde de burgemeester over de wielrijders in de Dorpsstraat. Daarom mogen racefietsers er in het weekend niet meer komen. Voor de ‘gewone’ fietsers is voorlopig eenrichtingsverkeer ingesteld, zodat het voor alle verkeersdeelnemers gemakkelijker wordt om afstand te houden. Jammer dat we hier niet in gekend zijn, vond de inspreker namens de BIZ: die fietsers zijn vaak klanten, terwijl de wielrenners in de ogen van sommige winkeliers de héle week een gevaar vormen. Als structurele oplossing om de snelheid eruit te halen zag zij meer in een flinke drempel en/of een zebrapad.

MOBILITEIT Gaan we de wielrenners verplichten tot het volgen van een alternatieve route? Dat was een van de stellingen die de commissie kreeg voorgelegd als startschot voor een gemeentelijk mobiliteitsplan. Dit plan moet een visie gaan bieden op verkeer en vervoer, rondom de thema’s bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze eerste aanzet werd gewaardeerd maar commissieleden misten onder andere voldoende aandacht voor Duivendrecht, bereikbaarheid OV, maatregelen om (snel)fietsen te stimuleren, de veiligheid van schoolkinderen en wandelaars, en de idee van fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is. Wethouder Korrel kan hiermee aan de slag. Burgerparticipatie gaat deel van het proces uitmaken.

DIFTAR Een tegenvaller voor wethouder Boomgaars. Het is gebleken dat de aanbieder van het gewenste prepaid-systeem voor diftar (gedifferentieerde tarieven voor het aanbieden van restafval) niet meer kan leveren. Het voorstel is, te streven naar invoering van een nieuw, nog niet getest, prepaid-diftarsysteem per 1 januari 2022. Daarmee zal de beloofde besparing van bijna € 40.000 per jaar ofwel gemiddeld € 6,50 per huishouden ook later ingaan dan voorzien. Dus voor de inwoners eveneens een tegenvaller. Een wel getest postpaid-systeem heeft om meerdere redenen niet de voorkeur, daar was de commissie het over eens. Toch wilden sommigen er nog een nachtje over slapen. Op verzoek zal de wethouder voorts kijken naar buitenlandse aanbieders van prepaid-systemen.

KLIMAAT De commissie ging wél akkoord met het collegevoorstel om uit de pot van door het Rijk toegekende klimaatgelden een bedrag te oormerken voor duurzame acties. In de op te stellen 'transitievisie warmte', gereed eind 2021, gaat het college duidelijk maken hoe en wanneer - vanaf 2022 - de wijken van het aardgas losgekoppeld kunnen worden. Daarnaast wil het college verder met de ‘wijkaanpak woningverbetering’ door middel van isolatie en zonnepanelen. Volgens wethouders Boomgaars bewijst het energieloket daarbij duidelijk zijn nut; de bewoners willen wel verduurzamen maar hebben behoefte daarbij aan de hand te worden genomen.

Marion Kiewik