CORONA Zoals inmiddels gebruikelijk, bracht burgemeester Joyce Langenacker verslag uit van de stand van zaken. De Veiligheidsregio bereidt zich voor om uitvoering te geven aan de nieuwe richtlijnen van het kabinet. De wethouder Sport inventariseert momenteel hoe om te gaan met de verruimde sportmogelijkheden voor de jeugd per 29 april, zodat de gemeente een ‘regi...