ENERGIE Na de uitvoerige bespreking in de recente commissie Ruimte werd opnieuw veel tijd besteed aan de concept-Regionale Energiestrategie (RES) 2020-21. Het is dan ook nogal wat: de gemeente moet beschrijven waar en hoe zij grootschalig hernieuwbare energie denkt te kunnen opwekken als bijdrage aan de 2,7 TWh-doelstelling van regio Noord-Holland Zuid in 2030. Daarnaast ligt e...