ENTRADA De petitie van burgerinitiatief ‘Duivendrecht in balans’ in juni 2019 riep de gemeente op onderzoek te doen alvorens te besluiten over een bvo (bruto vloeroppervlak) van 100.000m2 op Entrada: “Houd de menselijke maat in het oog”. De raad vroeg vervolgens aan het college of die bvo wat minder kan. Een jaar later is daar nu de gevraagde financiële doorrekening. En die laa...