HORECA Blijdschap alom over de voorziene redding van het monumentale Gezellenhuis door verkoop aan Stadsherstel Amsterdam. Toch werden, zoals ook al in de voorbereidende commissievergadering van twee weken eerder, zorgen geuit. De toekomstige exploitatie, de overlast die wellicht gepaard gaat met een horecabestemming, parkeren door bezoekers, maar vooral de verstandhouding met ...