HORECA Blijdschap alom over de voorziene redding van het monumentale Gezellenhuis door verkoop aan Stadsherstel Amsterdam. Toch werden, zoals ook al in de voorbereidende commissievergadering van twee weken eerder, zorgen geuit. De toekomstige exploitatie, de overlast die wellicht gepaard gaat met een horecabestemming, parkeren door bezoekers, maar vooral de verstandhouding met de buren leidden opnieuw tot vragen en discussie. “De participatie met omwonenden verdient niet de hoofdprijs.” Wethouder Marian van der Weele verzekerde de raad dat, indien het collegevoorstel wordt aangenomen en Stadsherstel een omgevingsvergunning gaat aanvragen, er intensief overleg met de omwonenden zal worden gevoerd. Echter, waarschuwde zij: komt er geen horecabestemming, dan zal Stadsherstel afhaken. “En is iedereen weer terug bij af - inclusief het Gezellenhuis.”

OMWONENDEN Uiteindelijk keurde de raad de verkoop van het Gezellenhuis door de Parochie aan Stadsherstel goed, maar pas na een wijziging - Van der Weele: “een verduidelijking” - in het collegevoorstel door middel van een amendement van VVD samen met PvdA, D66 en Natuurlijk Belang en met steun van alle overige fracties. De raad geeft weliswaar toestemming voor restauratie en exploitatie door Stadsherstel, maar hoe de bedrijfsactiviteiten er straks uit gaan zien en wie de exploitant wordt… dat komt pas aan de orde bij de behandeling van de vereiste vergunningen. En dat zal dus niet alleen met de gemeente moeten worden afgestemd maar zeker ook met de omwonenden.

WAARBORG Zoals blijkt uit het plan van aanpak heeft Stadsherstel horeca voor ogen met daarnaast diverse maatschappelijke en culturele activiteiten, kortom, herstel van de oorspronkelijke functie - in samenwerking met de jongens van Kek. Maar stel dat Kek toch niet meedoet, of er komt in de toekomst een andere exploitant… Om de genoemde activiteiten en de toegankelijkheid voor het publiek ook dan te waarborgen, diende Ouder-Amstel Anders met steun van D66 en NB een motie in, die mocht rekenen op raadsbrede steun. De motie van OAA om een alternatieve kandidaat achter de hand te houden, haalde het niet.

KERKGRONDEN Het Gezellenhuis kan dus worden verkocht, althans wat de gemeente betreft. Want het bestuur van de RK Parochie Amstelland (waarvan de St. Urbanusparochie deel uitmaakt) wil daar alleen aan meewerken indien er duidelijkheid ontstaat over de ontwikkelingsmogelijkheden van de gronden rondom de Urbanuskerk. Nu wordt daar al een tijdje aan gewerkt, namelijk sinds 2009. Het plan dat een ontwikkelaar ten slotte in 2018 presenteerde vond echter geen genade in de ogen van omwonenden (“megalomaan”), de werkgroep Cultureel Erfgoed (“teloorgang ensemblewaarde en beschermd dorpsgezicht”) en de wethouder (“hier wordt niemand blij van behalve de projectontwikkelaar”). Daarop scherpte de raad de visie voor dat gebied aan: “grondgebonden woningen, minder volume, en minder hoog.”

UITGANGSPUNTEN Parochie en gemeente gingen in overleg over een nieuwe ‘Visie Parochietuin Urbanuskerk’ en de ‘loods herbestemming monumenten’ van de provincie Noord-Holland maakte een stedenbouwkundige uitwerking passend bij “het dorpse karakter, de statige Urbanuskerk en het beschermd dorpsgezicht.” Afgelopen week presenteerden de drie partijen deze voorlopige plannen aan omwonenden en andere geïnteresseerden in een reeks informatiebijeenkomsten. Mede op grond van de commentaren zullen heldere uitgangspunten worden opgesteld voor een toekomstige ontwikkelaar. Vanuit het publiek waren er diverse vragen, punten van kritiek en verbetersuggesties. Maar het overheersende sentiment bij de bijeenkomst die het Weekblad bijwoonde, was er een van opluchting over deze veel bescheidener invulling van de parochietuin.

Marion Kiewik